LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie do pobrania -> tutaj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr sprawy:  US1/ZSP-9/2019

                        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu prowadzonym   jako zamówienie na usługi społeczne – na podstawie art., 138o ustawy Pzp. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,  ul. Ludwika Solskiego 13, 52-401 Wrocław,  informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

  RETTMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

08:00 - Msza święta.

09:00 - Rozpoczęcie dla klas V - VIII w budynku B (Morelowskiego).

10:00 - Rozpoczęcie dla klas I - IV w budynku A (Solskiego).

OGŁOSZENIA