LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

DYREKCJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 

Dorota Wójcik-Hetman

 


Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15

Tomasz Bal

 

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 z oddziałami gimnazjum

 Katarzyna Makowczyńska

 

Wicedyrektor do spraw Przedszkola nr 131

Danuta Wielogórska