LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

DYREKCJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 

Dorota Wójcik-Hetman

 


Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy I-V)

Tomasz Bal

 

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy VI - VIII oraz oddziały gimnazjalne).

 Katarzyna Makowczyńska

 

Wicedyrektor do spraw Przedszkola nr 131

Danuta Wielogórska