LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Klasa 1a

 Wychowawca klasy: mgr Stella Borek