LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Klasa 2a

 Wychowawca klasy: mgr Anna Drzewiecka-Sypień