LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Klasa 2c

Wychowawca klasy: mgr Małgorzata Kożuch