LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Klasa 2d

Wychowawca klasy: mgr Halina Osetek-Smertycha