LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Klasa 3c

Wychowawca klasy: mgr Beata Kuczyńska