LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Klasa 5a

Wychowawca klasy: mgr Elżbieta Hoffmann-Guzik