LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Klasa 5c

Wychowawca klasy: mgr Tomasz Bal