LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

"Miasto Pokoleń"

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu "Miasto Pokoleń" realizowanego w ramach tzw. edukacji do starości.

Celami niniejszego projektu są:

  • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi;
  • przeciwdziałanie przyjmowaniu przez dzieci i młodzież negatywnych stereotypów dotyczących starości; kształtowanie pozytywnego myślenia o starości innych, a w perspektywie czasu również o swojej;
  • uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszelkie przejawy dyskryminacji wobec seniorów z czasem uderzą w każdego z nas;
  • wskazywanie korzyści płynących z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
  • rozwijanie u dzieci i młodzieży przekonania, że pokolenie starszych osób ma w gruncie rzeczy podobne potrzeby jak i inne grupy wiekowe;
  • zwiększenie wrażliwości na potrzeby ściśle osób starszych;
  • rozwijanie kompetencji społecznych.


W ramach projektu w bieżącym i przyszłym półroczu w szkołach odbędą się zajęcia ze specjalnie przeszkolonymi seniorami-edukatorami z Wrocławskiego Centrum Seniora.
Do naszej szkoły zawita p. Maria Marchwicka, która spotka się z Uczniami kolejno wszystkich klas I (20 marca) i II (27 kwietnia), by opowiadać Im bajki i porozmawiać z Nimi o roli dziadków w życiu wnucząt, unikania wypadków domowych oraz prawidłowej segregacji śmieci.
W I semestrze przyszłego roku szkolnego do projektu zostaną włączone starsze roczniki.

Marta Antoszczyszyn
- szkolny koordynator projektu