LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Intendent w budynku przy ul . Wiejskiej

Pani intendent pracuje obecnie w budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej, numer telefonu 71 363 53 99.