LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

PÓŁKOLONIE 2019 - lato.

PÓŁKOLONIE 2019 - lato.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Solskiego 13.
TURNUS I: 24.06.2019 do 28.06.2019 r.
TURNUS II : 01.07.2019 do 05.07.2019 r.
TURNUS III: 08.07.2019 do 12.07.2019 r.

KOSZT: 125 zł, turnus z wyżywieniem (śniadanie, obiad, woda).
OPIEKA DLA DZIECI - OD 8.00 DO 16.00.

Dokumenty do pobrania:
„Ogłoszenie Półkolonie 2019.”
„Półkolonie - informacje praktyczne.”
„Upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na samodzielny powrót.”
„Regulamin - półkolonie 2019.”
„Karta kwalifikacyjna.”