LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Odpowiedzi na pytania - ogłoszenie o zamówieniu

Znak sprawy: US1/ZSP-9/2019                                                      Wrocław, 29.07.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.  zamówienia  na usługi społeczne pt.  Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów         i dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  we Wrocławiu

     W związku z wpłynięciem  Zapytania dnia 26.07.2019r., Zamawiający,  w oparciu o  art. 38 Pzp, udziela odpowiedzi i wyjaśnień w Załaczniku nr 1.

Pozostałe  warunki określone  w SIWZ  pozostają bez zmian.


 Otrzymują :

  1. strona internetowa  sp15.wroclaw.pl - + zał. 1
  2. tablica ogłoszeń  w siedzibie
  3. a/a

Załącznik do pobrania na stronie BIP podmiotu https://zszp09.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19673

 

Z poważaniem:

                                         mgr Dorota Wójcik -Hetman