LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Pieszy Autobus

Szanowni Państwo,
to nasz ostatni rok uczestnictwa w projekcie europejskim Let's move. W dalszym ciągu w ramach projektu będziemy zachęcać do przemieszczania się do szkoły na rowerach i  na piechotę zamiast samochodem.
Pragniemy rozpowszechnić akcję pod nazwą "Pieszy Autobus", która zakłada wspólne przemieszczanie się dzieci do szkoły pod opieka jednego rodzica. Jednocześnie dalej głównym celem bedzie promowanie przez nas aktywnego i zdrowego stylu życia.
W ramach projektu jak co roku odbędzie się wiele akcji i dodatkowo zostanie zorganizowany na wiosnę wspólnie z Urzędem Miasta konkurs, gdzie do wygrania będą bardzo cenne nagrody.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Bądźcie dalej z Nami i wspólnie działajmy dla dobra naszych dzieci!!!!!


Ulotka do pobrania.
Plakaty do pobrania.

Z poważaniem
Katarzyna Makowczyńska - koordynator projektu

Raport Let's Move

Przedstawiam Państwu raport z audytu ruchu pieszego opracowany przez zespół interdyscyplinarny w ramach programu Let's move. Raport zawiera wyniki badań ankietowych, wnioski z opinii rodziców, uczniów oraz dwukrotnej wizji lokalnej.

Zakończony jest zestawem rekomendacji-programem naprawczym, który został przekazany do wydziału infrastruktury w Urzędzie Miasta. Mam nadzieje, że w miarę upływu czasu urząd miasta zrealizuje zalecone tam rekomendacje.
Raport do pobrania tutaj.
Z poważaniem koordynator projektu-K.Makowczyńska


 

Let's Move

Let’S Move!- projektowanie dróg do szkoły


1. Cel


Celem projektowania tras do szkoły jest wyznaczenie trzech najczęściej uczęszczanych tras do szkoły, którymi przemieszczają się uczniowie. Wybór tras pozwoli na przeprowadzenie audytu pieszego i określenie miejsc niebezpiecznych na trasie uczniów z domów do szkoły.


2. Instrukcja


2.1. Uczniowie klas I-III


1) Projektowanie dróg do szkoły odbywa się w domach uczniów przy pomocy ich rodziców. Uczniowie otrzymują mapy od nauczyciela (wychowawcy) podczas zajęć w szkole w celu wypełnienia ich w domu.
2) Wybranym przez siebie kolorem (linią) uczeń zaznacza na mapie trasę, którą przemieszcza się z domu do szkoły.
3) Kolorem czerwonym (kółkiem) zaznacza na mapie miejsca na jego trasie do szkoły, które w jego odczuciu są niebezpieczne.
4) Wypełnione mapy uczniowie przynoszą do szkoły i oddają nauczycielowi.
5) Nauczyciel (wychowawca) analizuje zebrane mapy i wskazuje mapy, na których zostały zaznaczone trzy trasy, po których najczęściej poruszają się uczniowie.
6) Nauczyciel (wychowawca) przekazuje mapy koordynatorowi szkolnemu projektu Let’S Move!- wszystkie mapy.
7) Koordynator projektu, na podstawie wskazanych przez wychowawców map z trzema najczęściej uczęszczanymi trasami, wybiera trzy najczęściej uczęszczane trasy przez uczniów całej szkoły.


2.2. Uczniowie klas IV-VI


1) Projektowanie dróg do szkoły odbywa się w szkole podczas zajęć godzin wychowawczych/przyrody/innych lekcjach przez uczniów przy pomocy nauczyciela.
2) Uczniowie dzielą się na 4-5 grup po 6-8 osób.
3) Każda grupa otrzymuje arkusz mapy, na której każdy z uczniów innym kolorem (linią) zaznacza trasę, która przemieszcza się z domu do szkoły.
4) Kolorem czerwonym (kółkiem) zaznaczają na mapie miejsca na ich trasie do szkoły, które w ich odczuciu są niebezpieczne.
5) Nauczyciel prowadzący zajęcia zbiera wypełnione mapy, dokonuje ich analizy i wskazuje mapy, na których zostały zaznaczone trzy trasy, po których najczęściej poruszają się uczniowie.
6) Nauczyciel przekazuje mapy koordynatorowi szkolnemu projektu Let’S Move!- wszystkie mapy.
7) Koordynator projektu, na podstawie wskazanych przez wychowawców map z trzema najczęściej uczęszczanymi trasami, wybiera trzy najczęściej uczęszczane trasy przez uczniów całej szkoły.


Uwaga! Jeśli początek trasy ucznia znajduje się poza obszarem mapy uczeń na brzegu arkusza mapy zapisuje ulicę, na której znajduje się jego dom, następnie rysuje swoją trasę znajdującą się w obszarze mapy.


Czytaj więcej...