LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Let's read - informacje

Szkolny projekt czytelniczy „Let’s read”

Cele projektu:

- upowszechnienie czytelnictwa,

- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Efekty:

- utrwalenie i poszerzenie zasobu słownictwa i struktur gramatycznych,

- wzrost czytelnictwa w języku angielskim wśród uczniów.

Hamonogram:

Termin

Działanie

do końca lutego 2017 r.

wypożyczanie i wybór przez ucznia ulubionej lektury z anglojęzycznej biblioteczki szkolnej

do 12 kwietnia 2017 r.

obowiązkowe konsultacje z nauczycielem uczącym odnośnie broszurki lub mini-plakatu

do 15 maja 2017 r.

prezentacja lektur przez uczniów w swojej klasie (w ramach Kwadransa dla dociekliwych)

do 31 maja 2017 r.

wystawa broszurek i mini-plakatów na korytarzu

 

Sposób wykonania:

Klasy 4 – mini-plakat reklamujący książkę (format A4 lub A3, informacje o autorze, bohaterach, miejscu i czasie akcji, wydarzeniach – ilustracje i fragmenty tekstu, słowniczek)

Klasy 5 i 6 – broszurka reklamująca książkę (format A4 zgięty wpół, informacje o autorze, bohaterach, miejscu i czasie akcji, wydarzeniach – ilustracje i fragmenty tekstu, słowniczek)

Prezentacja w klasie – do 10 minut: podsumowanie informacji zawartych na mini-plakacie / w broszurce + zadanie dla klasy.

Kryteria oceny:

Za udział w projekcie i poprawną realizację wszystkich jego etapów uczeń może uzyskać ocenę celującą w kategorii ZADANIA DODATKOWE.

Oceniane będą: poprawność językowa, staranność i estetyka wykonania, zaangażowanie i wkład pracy, pomysłowość, a także terminowość.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW!

Zespół nauczycieli języków obcych