LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Zadanie 1 - październik 2018

 

Zestaw I, październik 2018

 

matematyka, klasa 4

zadanie 1

- Babci, ile masz lat? - zapytała siedmioletnia Agnieszka.

- Gdy się urodziłaś, twoja mama miała 22 lata. J ja jestem teraz dwa razy starsza od twojej mamy.

Ile lat ma babcia Agnieszki?

zadanie 2

W skarbonce Joli są banknoty o nominałach 100 zł i 10 zł oraz monety o nominałach 1 zł i 10 gr. Banknotów jest 5, a monet 25. Łącznie w skarbonce znajduje się 237 zł. Ile banknotów i monet każdego rodzaju jest w skarbonce?

 

informatyka, klasa 4

zadanie 1

Znajdź w wiarygodnych źródłach informacje na temat maszyny szyfrującej Enigma. Przygotuj jednostronnicowy referat w edytorze tekstu o tym urządzeniu i udziale polskich matematyków w złamaniu jego szyfru. Uatrakcyjnij pracę ilustracjami. Na końcu dokumentu zamieść źródła, z których korzystałeś.

 

matematyka, klasa 5 i 6

zadanie 1

Jeden kąt pewnego trójkąta prostokątnego ma miarę o 50% większą niż jego inny kąt. Ile stopni liczy najmniejszy kąt tego trójkąta?

zadanie 2

Bolek i Lolek pielą ogródek. Obaj pracują w jednakowym tempie i kiedy pracują razem, wyrwanie chwastów z całego ogródka zajmuje im 4 h. Ile zajęłoby samemu Lolkowi wyplewienie ogródka o powierzchni o jedną trzecią mniejszej?

zadanie 3

W roku 2006 zdarzył się taki dzień, że przed nim i po nim dni roku 2006 było tyle samo. Co to za dzień – podaj datę?

 

informatyka, klasa 5 i 6

Skąd pochodzi znak pisarski @ (małpa)? Kiedy pojawił się po raz pierwszy?

 

matematyka, klasa 7

 zadanie 1

Skoszona trawa zawiera 2/3 wody. Przechowywane w stodole siano posiada już tylko 20% wody. Ile kilogramów siana można uzyskać z 1,2 tony skoszonej trawy?

 

informatyka, klasa 7

W którym roku powstał pierwszy komputer na świecie i jak się nazywał?

 

matematyka, klasa 8

 zadanie 1

Dwaj bracia mają razem 7 lat. Liczba miesięcy jednego jest dwa razy większa od liczby lat drugiego. Ile lat mają bracia?


 informatyka, klasa 8

Tekst „Lorem ipsum dolor sit amet” używany jest do demonstracji wyglądu tekstu. Skąd pochodzi i kiedy po raz pierwszy został użyty?

MatemaTIK regulamin

MatemaTIK

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy matematycznej,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów,

 • wzbogacanie słownictwa matematycznego,

 • kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,

 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

 • rozwijanie umiejętności:

 • logicznego myślenia,

 • dedukcyjnego rozumowania,

 • spostrzegawczości,

 • odkrywania reguł, prawidłowości i związków,

 • stosowania uogólnień,

 • dokonywania analizy i syntezy.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs trwania od października 2018 r. do maja 2019 r.

 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV-VIII.

 • Konkurs polega na rozwiązaniu problemów (zadań).

 • Zadania będą zamieszczane na stronie pierwszego każdego miesiąca.

 • Za rozwiązanie zadania można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

 • Uczeń może korzystać z internetowych konsultacji z nauczycielami.

 • Rozwiązanie problemu z uzasadnieniem należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • W temacie maila należy wpisać imię, nazwisko i klasę (maile bez tematu nie będą sprawdzane).

 • Po drugim i czwartym problemie uczniowie otrzymają ocenę zgodnie z punktacją:

  • 18 – 20 punktów – celujący

  • 15 – 17 punktów – bardzo dobry

  • 10 – 14 punktów – dobry

 

 • Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów otrzymają tytuł Młodego eTalesa.

 • Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.