LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Zadanie 1 - październik 2017

 

Zestaw IV, marzec 2018

 

 

klasa 4

 

Z dwóch miejscowości odległych o 40 kilometrów startują równocześnie, zmierzając ku sobie, piechur i rowerzysta. Piechur w ciągu godziny pokonuje 5 km, a rowerzysta - 15 km.
W tym samym czasie startuje od piechura w kierunku rowerzysty pies. Pies w ciągu godziny przebiega 20 km/h. Dobiegając do rowerzysty, pies zawraca i biegnie w kierunku piechura,
a gdy do niego dobiegnie, zawraca itd.

Jaką drogę przebiegnie pies do momentu spotkania rowerzysty i piechura.

 

 

klasa 5

 

Zadanie 1

 

Obwód kwadratu na planie wykonanym w skali 1 : 6 jest równe 32 cm. Jaki jest obwód tego kwadratu w skali 1: 1 ?

 

 

 

Zadanie 2

 

Suma siedmiu kolejnych liczb nieparzystych jest równa 119. Jaka jest najmniejsza z tych liczb? Odpowiedź uzasadnij.

 

 

 

Zadanie3

 

Zbadaj na przykładach i określ położenie ortocentrum w trójkącie

 

 1. ostrokątnym

 2. prostokątnym

 3. rozwartokątnym

 

 

klasa 6

 

Zadanie 1

 

Wilk zobaczył zająca w odległości 200 m i zaczął go gonić z prędkością 20 m/s. W tym samym czasie zając zobaczył wilka i zaczął uciekać z prędkością 15 m/s. Do bezpiecznej nory zając miał 300 m. Czy zając zdoła uciec przed wilkiem?

 

Zadanie 2

 

Pociąg o długości 500 m, jadący ze stałą prędkością, wjechał do tunelu o długości 1,3 km. Od momentu, gdy lokomotywa wjechała do tunelu, do momentu, gdy ostatni wagon go opuścił, minęły 2 minuty. Z jaką prędkością jechał pociąg?

 

 

 

 

Zestaw III, grudzień 2017

 

 

klasa 4

Zadanie 1

Oblicz:

 1. 91;      b) 92;       c) 93;        d) 94;          e) 95;

Zadanie 2

Nie obliczając wartości poniższego wyrażenia uzasadnij, że ta wartość jest, lub nie jest liczbą podzielną przez 10.

9 . 9 . 9 . 9. 9 . 9 . 9. 9 . 9 . 9. 9 . 9 . 9 + 11 . 11 . 11 . 11. 11 . 11 . 11. 11 . 11 . 11. 11 . 11 . 11

Powyższe wyrażenie zapisz krócej. Pamiętaj, aby każdy krok rozwiązania uzasadnić.

 

klasa 5

 

Zadanie 1

 

Co to jest silnia?

 

Na ile sposobów można ustawić po kolei uczniów 20 osobowej klasy?

 

Zadanie 2

 

Iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 336. Iloczyn skrajnych liczb wynosi 48. Podaj te liczby. Zapisz obliczenia.

 

 

Zestaw II, listopad 2017 

 ,

klasa 4

 

Zadanie 1

W pewnej szkole począwszy od 2000 roku organizowane są: co trzy lata turniej koszykówki, co dwa lata turniej siatkówki, a co pięć lat zawody w piłce nożnej. W którym roku przez upływem 2050 odbędą się jednocześnie: a) turniej koszykówki i siatkówki b) wszystkie trzy imprezy? Rozwiązanie uzasadnij.

 Zadanie 2

Czy wśród liczb: 2, 3 i 5 są liczby bliźniacze? Odpowiedź uzasadnij.

 

klasa 5

 

Zadanie 1

Uzupełnij luki w poniższym tekście. 

Bajkowy biznesmen umieścił na lokacie 100tys. złotych. Co roku wartość ta miała się podwajać pod warunkiem, że biznesmen nie wypłaci ani grosza. Gdyby tak było, to po……………………….latach wartość lokaty przekroczyłaby 100 milionów złotych.

Jeśli biznesmen wytrwa 15 lat, to wartość ta przekroczy…………………złotych.

Zapisz wszystkie obliczenia.

 Zadanie 2

Na Rynku Głównym ktoś zaczął liczyć gołębie. Niestety, pomiędzy gołębie wpadło kilka psów i ptaki odleciały. Razem z psami Jaś naliczył 20 głów i 54 nogi. Ile było psów, a ile gołębi?

 

klasa 6

Zadanie 1

Wstążka ma długość 2/3 m. Jak odmierzyć pół metra tej wstążki bez użycia miarki?

Zadanie 2

Osiem dziewiątych masy jabłka stanowi woda. Suszono 4,5 kg jabłek. Siedem ósmych wody wyparowało. Ile ważyły wysuszone jabłka?

Zadanie 3

Ile jest liczb trzycyfrowych, których zaokrąglenie do dziesiątek jest takie samo jak do setek? Odpowiedź uzasadnij.

 

 

Zestaw I, październik 2017


 

klasa 4

Zadanie 1

Zuzia narysowała kwadrat, którego obwód wynosi 2dm, Marysia też narysowała kwadrat, ale o boku 40mm. Która z dziewczynek narysowała większy kwadrat?

 

Zadanie 2

Pień drzewa długości 12m rozpiłowano na dwie różne części. Długość jednej z nich podano  w centymetrach, a długość drugiej – w decymetrach. Liczba wskazująca długość w centymetrach jest dwa razy większa, niż liczba wskazująca długość w decymetrach.

Oblicz długości każdej z tych części.

 

Uzasadnij każdy kolejny krok swojego rozwiązania. Dbaj o porządek i logikę zapisu.

 


 

klasa 5

 

Zad.1

Drugiego stycznia na basenie przypadkowo spotkało się czworo uczniów z tej samej klasy i stwierdzili, że każdy z nich przychodzi tam zawsze o godz.17.00. Jeden z nich pływał każdego dnia, drugi co dwa dni, trzeci co trzy dni, a czwarty co cztery dni. Którego stycznia spotkają się znów wszyscy na basenie?

 

Zad.2

Pewien samochód spala 5 litrów benzyny na sto kilometrów, a litr benzyny kosztuje 3 zł. Jaką odległość przejedziemy tym samochodem za równowartość biletu autobusowego w cenie 1zł 50gr?

 

 

 


 

klasa 6

 

1. Dowiedz się, co to jest ułamek prosty.

 

2. Zapisz liczbę 1 w w postaci sumy różnych ułamków prostych na dwa sposoby.

 

3. Podane liczby zapisz w postaci sumy różnych ułamków prostych:

 

a) 3/4           b) 3/5          c) 6/5            d) 2/5

 

 


 

klasa 7

 

Na stacji londyńskiego metra spotkało się dwóch mężczyzn i jedna kobieta.
- Czyż to nie zastanawiające - zauważyła kobieta - że nasze nazwiska to White, Black i Red, i jedna osoba spośród nas ma włosy białe, druga - czarne, a trzecia - rude?
- Rzeczywiście - odpowiedział brunet. - A czy zauważyliście, że nikt z nas nie ma nazwiska opisującego jego kolor włosów?
- Tak, masz rację! - wykrzyknął pan White.
Podaj nazwisko i kolor włosów kobiety.

 

MatemaTIK regulamin

MatemaTIK

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy matematycznej,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów,

 • wzbogacanie słownictwa matematycznego,

 • kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,

 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

 • rozwijanie umiejętności:

 • logicznego myślenia,

 • dedukcyjnego rozumowania,

 • spostrzegawczości,

 • odkrywania reguł, prawidłowości i związków,

 • stosowania uogólnień,

 • dokonywania analizy i syntezy.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs trwania od października 2017 r. do maja 2018 r.

 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV-VII.

 • Konkurs polega na rozwiązaniu problemów (zadań).

 • Zadania będą zamieszczane na stronie pierwszego każdego miesiąca.

 • Za rozwiązanie zadania można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

 • Uczeń może korzystać z internetowych konsultacji z nauczycielami.

 • Rozwiązanie problemu z uzasadnieniem należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • W temacie maila należy wpisać imię, nazwisko i klasę (maile bez tematu nie będą sprawdzane).

 • Po drugim i czwartym problemie uczniowie otrzymają ocenę zgodnie z punktacją:

  • 18 – 20 punktów – celujący

  • 15 – 17 punktów – bardzo dobry

  • 10 – 14 punktów – dobry

 

 • Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów otrzymają tytuł Młodego eTalesa.

 • Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.