LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

NASZA SZKOŁA

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu istnieje od 1946 roku. Początkowo nosiła imię Jurija Gagarina. W 2003 roku nadano jej nowe imię: Księżnej Jadwigi Śląskiej.

Zajęcia w naszej szkole trwają od 7.30 do 15.40. W szkole jest czynna stołówka, działa świetlica dla uczniów klas I-IV. Zapewniamy też opiekę pielęgniarki. 

Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonych gabinetów lekcyjnych, sali komputerowej. Posiadamy tez bibliotekę z czytelnią multimedialną. 

 

Nasi uczniowie od drugiej klasy mają obowiązkowy przedmiot szachy, a od klasy czwartej oprócz języka angielskiego uczą się także języka niemieckiego. Proponujemy naszym uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Największym zainteresowaniem uczniów cieszą się od lat zajęcia sportowe, muzyczne, informatyczne i matematyczne.


Szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Organizujemy akcje zdrowotne pod hasłem „Trzymaj się prosto”, „Owocowy Tydzień”, „Śniadanie na trawie” czy „Tydzień dla serca”, w czasie których staramy się zaszczepić prawidłowe nawyki.

W jaki sposób motywujemy naszych uczniów?

  • ·Uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Zdobywają laury na najwyższych etapach.
  • ·Koniec pierwszego semestru wieńczy apel, na którym nagradzani są uczniowie wyróżniający się w nauce. Klasa, która zdobywa najwyższą średnią otrzymuje wielki tort.
  • ·Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia podczas "Prezentacji dla Rodziców".
  • ·Na koniec roku szkolnego organizujemy w niecodziennej oprawie, "Koncert Laureatów", przyznajemy wówczas tytuły "Najlepsi z najlepszych" oraz "Złoty Klucz do Wiedzy".
  • ·Rada Rodziców funduje corocznie wycieczkę autokarową dla 40 uczniów wyróżniających się wzorowym zachowaniem i najwyższą średnią ocen.