LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Podręczniki szkolne 2018/2019

Wykaz podręczników obowiązujących w SP 15 w roku szkolnym 2018/2019

Podręczniki do religii do wszystkich klas kupują rodzice - do podręczników kl. I-III proszę zakupić ćwiczenia, do kl. IV-VIII proszę nie kupować ćwiczeń.
Podręcznik do j. niemieckiego do klasy 6 kupują rodzice.
Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymają zakupione z dotacji MEN.

Wykaz podręczników obowiązujących w SP 15 w roku szkolnym 2018/2019

Klasy I

 1. Schumacher Ewa, Zarzycka Irena, Preibisz-Wala Kinga: Szkolni przyjaciele kl. 1 cz. 1-4. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2017
 2. Hanisz Jadwiga: Szkolni przyjaciele. Matematyka kl. 1 cz. 1-2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2017
 3. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bug Team 1. Książka ucznia kl. 1. Warszawa: Macmillan Polska, 2017
 4. Podręcznik do religii - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa + ćwiczenia Wyd. WAM Kraków

Klasy II

 1. Szkolni przyjaciele kl. 2 cz. 1-4. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2018
 2. Szkolni przyjaciele. Matematyka kl. 2 cz. 1-2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2018
 3. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bug Team 2. Książka ucznia kl. 2. Warszaw: Macmillan Polska, 2018
 4. Podręcznik do religii - Kochamy Pana Jezusa + ćwiczenia Wyd. WAM Kraków

Klasy III

 1. Tropiciele. Klasa 3. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2016.
 2. Język angielski – Davies P.A., Graham C., Szpotowicz Magdalena, Szulc-Karpaska Małgorzata: Super Sparks 3. Oxford University Press, 2016.
 3. Podręcznik do religii - Przyjmujemy Pana Jezusa + ćwiczenia Wyd. WAM Kraków.

Klasy IV

 1. Język polski – Klimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena: Nowe Słowa na start! 4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia
 2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 4. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 - 2. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia
 3. Zbiór zadań do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 4. Redakcja i wybór zadań Jerzy Janowicz. Warszawa: Nowa Era, 2017
 4. Przyroda – Marko-Worłowska Maria, Szlajfer Feliks, Stawarz Joanna: Tajemnice przyrody 4. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 5. Historia - Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 4. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia.
 6. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 4. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia.
 7. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 8. Podręcznik do religii - Jestem chrześcijaninem Wyd. św. Wojciech (Poznań).

Klasy V

 1. Język polski – Klimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena: Nowe Słowa na start! 5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 2. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 5. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 3. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 4. Historia - Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 5. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 5. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 5. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 - 2. Warszawa: Nowa Era, 2018
 6. Zbiór zadań do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 5. Warszawa: Nowa Era, 2018
 7. Geografia –Szlajfer Feliks, Zaniewicz Zbigniew, Rachwał Tomasz, Malarz Roman: Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 8. Biologia - Sęktas Marian, Stawarz Joanna: Nowa Era Puls życia. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia Nowa Era Puls życia Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski
 9. Podręcznik do religii - Wierzę w Boga Wyd. św. Wojciech (Poznań)

Klasy VI

 1. Język polski – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna: Między nami. Język polski 6. Wyd. 4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 + ćwiczenia
 2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 6. Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 3. Zbiór zadań do matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 6. Wyd. 6. Warszawa: Nowa Era, 2017
 4. Historia – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna: Historia wokół nas. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej. Klasa 6. Wyd. IV zm. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2017
 5. Przyroda – Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec, Laskowska Ewa, Melson Andrzej: Przyrodo, witaj! 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Wyd. IV zm. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2017
 6. Muzyka – Smoczyńska Urszula, Jakóbczak-Drążek Katarzyna, Sołtysik Agnieszka: Klucz do muzyki 6. Podręcznik do szkoły podstawowej. Wyd. IV zm. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2017
 7. Język angielski – Beare Nick: Evolution plus. Książka ucznia. Warszawa: Macmillan, 2017 + ćwiczenia.
 8. Język niemiecki – podręcznki Wir smart 3, wydawnictwo Lektorklett - podręcznik zakupują rodzice.
 9. Podręcznik do religii - Wierzę w Kościół Wyd. św. Wojciech (Poznań).

Klasy VII

 1. Język polski – Kościerzyńska Joanna, Chmiel Małgorzata, Szulc Maciej, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka: NOWE Słowa na start! 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia
 2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata, Wej Karolina, Babiański Wojciech, Szmytkiewicz Ewa, Janowicz Jan: Matematyka z kluczem 7. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 3. Janowicz Jan: Zbiór zadań do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 7. Warszawa: Nowa Era, 2017
 4. Język angielski – Hastings Bob, McKinlay Stuart, Tkacz Arek: English Class A2+. Students’ Book. Warszawa: Wyd. Pearson, 2017+ ćwiczenia
 5. Historia – Kłaczkow Jarosław, Łaszkiewicz Anna, Roszak Stanisław: Wczoraj i dziś 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 6. Fizyka – Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Teresa, Nowotny-Różańska Maria: Spotkania z fizyką 7. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 7. Biologia – Jefimow Małgorzata: Puls życia 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 8. Chemia – Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria: Chemia Nowej Ery 7 Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 9. Geografia – Malarz Roman, Szubert Mariusz, Rachwał Tomasz: Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia
 10. Język niemiecki – Kamińska Jolanta: Das is Deutsch! KOMPAKT 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej poziom A1. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia
 11. Informatyka – Koba Grażyna: Lubię to! 7. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 12. Podręcznik do religii - Spotkanie ze Słowem I gimnazjum Wyd. św. Wojciech (Poznań)

Klasy VIII

 1. Język polski - Kościerzyńska Joanna, Chmiel Małgorzata, Szulc Maciej, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka: NOWE Słowa na start! 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata, Janowicz Jerzy, Babiański Wojciech, Szmytkiewicz Ewa, Wej Karolina: Matematyka z kluczem 8. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 3. Język angielski – Gaynor Suzanne, Barraclough Carolyn, Alevizos Kathryn, Tkacz Arek: English Class B1 Students’ Book. Warszawa: Wyd. Pearson, 2018 + ćwiczenia
 4. Historia - Śniegocki Robert, Zielińska Agnieszka: Wczoraj i dziś 8. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 5. Fizyka – Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Teresa, Nowotny-Różańska Maria: Spotkania z fizyką 8. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 6. Biologia –Sągin Beata, Boczarowski Andrzej, Sęktas Marian: Puls życia 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 7. Chemia – Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria: Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 8. Geografia – Rachwał Tomasz, Szczypiński Dawid: Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 9. Język niemiecki – Kamińska Jolanta: Das is Deutsch! KOMPAKT 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 10. Informatyka – Koba Grażyna: Lubię to! 8. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 11. Wiedza o społeczeństwie - Janicka Iwona, Janicki Arkadiusz Kucia-Maćkowska Aleksandra, Maćkowski Tomasz: Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 12. Edukacja dla bezpieczeństwa – Słoma Jarosław: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 13. Podręcznik do religii - Aby nie ustać w drodze II gimnazjum Wyd. św. Wojciech (Poznań)

Gimnazjum - klasy III

 1. Język polski – Opisać świat kl. 3. Podręcznik kształcenie literacko-kulturowe i językowe.
 2. Matematyka – Matematyka z plusem kl. 3. Podręcznik.
 3. Biologia – Puls życia cz. 3.
 4. Chemia – Chemia Nowej Ery cz. 3 + ćwiczenia.
 5. Fizyka – Spotkania z fizyką cz. 4 + ćwiczenia.
 6. Geografia – Planeta Nowa cz. 3. Podręcznik + ćwiczenia.
 7. Historia – Śladami przeszłości kl. 3. Podręcznik.
 8. Wiedza o społeczeństwie – Dziś i jutro kl. 1-3 cz. 2. Podręcznik.
 9. Język angielski – Pears Live Beat cz. 4 + ćwiczenia. Exam Explorer Repetytorium.
 10. Język niemiecki – Magnet smart cz. 3 + ćwiczenia.