LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Pytania do sekretariatu szkoły

Najczęściej zadawane pytania kierowane do sekretariatu szkoły.

Odpowiedzi na te pytania.

 

Pytanie: Jak wyrobić legitymację?

Odpowiedź: Należy w sekretariacie szkoły złożyć podanie z danymi ucznia:

Imię i nazwisko.
Data urodzenia i pesel.
Adres zamieszkania.

Zarówno 1 legitymacja jak i ta w której ulegną zmianie dane osobowe jest BEZPŁATNA.
Koszt wyrobienia duplikatu legitymacji to 9 zł. Numer konta do wpłaty to:
53 1020 5226 0000 6802 0418 8744 z dopiskiem "duplikat legitymacji, imię i nazwisko dziecka". Do podania należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

 

Pytanie: Jak wygląda procedura dotycząca odszkodowania?

Odpowiedź: Na stronie szkoły oraz w sekretariacie są do pobrania druki na odszkodowanie.

Szkoła wpisuje w nich numer polisy oraz przystawia pieczątkę szkoły. Podpisuje to osoba upoważniona z ramienia Rady Rodziców. Komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenia można wysłać listem lub zeskanować do osoby która prowadzi naszą placówkę ze strony ubezpieczyciela AXA. Jest nią Pani Dorota Stasińśka.

 

Pytanie: Jak otrzymać duplikat świadectwa?

Odpowiedź: W sekretariacie należy złożyć podanie z danymi:

Imię i nazwisko.
Data urodzenia.
Data ukończenia szkoły.
Adres zamieszkania.
Nazwisko wychowawcy oraz klasa.

Koszt wydania duplikatu to 26 zł. Czas oczekiwania do 30 dni .