LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

WebQuest projekt

WebQuest (w wolnym tłumaczeniu "Poszukiwania w Sieci"), jest zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet.

WebQuest to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej. Dla metody WebQuest'u ważniejsze od tego, by uczeń posiadał encyklopedyczną wiedzę, jest to, by umiał skutecznie komunikować się z innymi, współpracować w grupie, negocjować, poszukiwać informacji, selekcjonować je i opracowywać. Metoda stawia na twórcze myślenie i kreatywność ucznia. Mimo, iż uczeń pracuje w grupie, ponosi także odpowiedzialność indywidualną - każdy ma określone zadania do wykonania. Każde z gotowych zadań stanowi część produktu finalnego.

 

18 listopada 2016 r. wszyscy uczniowie klas IV - VI efektywnie i z zapałem pracowali metodą WebQuest’u.

Problem: Podróż za 10000 … dla 10-osobowej grupy przyjaciół.

 

Zapraszamy do zapoznania się z efektami prac uczniów - prezentacje: