LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wrocław, dnia 07.08.2018 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, ul. Solskiego 13, 52-401 Wrocław, tel. 71 798 69 32, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.sp15.wroclaw.pl,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
pn. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczającychdo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu.
CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

Ogłoszenie do pobrania: link.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia 28.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu.
CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Rettman sp. z o.o. Sp. K. (53-226 Wrocław, ul. Różana 5, lok. 9)
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do jego wykluczenia a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Liczba punktów w kryterium
a) Cena ofertowa <-> 50 % - 50 pkt.
b) Cena ofertowa <-> 50 % - 50 pkt.

Razem 100 pkt.

Ponad to informuję, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert.

Ogłoszenie do pobrania: link.

Godziny pracy sekretariatu w czasie wakacji

Harmonogram pracy sekretariatu w budynku przy ul. Solskiego w czasie wakacji:

- od 25.06.2018 do 08.07.2018 - nieczynny,
- od 09.07.2018 do 31.07.2018 - czynny od 08.00 do 14.00,
- od 01.08.2018 do 15.08.2018 - nieczynny,
- od 16.08.2018 do 31.08.2018 - czynny od 08.00 do 14.00.

Zbiorcze zestawienie ofert - przetarg

Oznaczenie sprawy ZP/1/2018

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.06.2018 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 15:00.

Do tego terminu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena zł brutto
1. RETTMAN Sp. z o.o Sp. k. (53-226 Wrocław, ul. Różana 5, lok. 9) 834 187,20

 

Zamawiający na przedmiotowe zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę: 824 766,60 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania: link.

OGŁOSZENIA