LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Znak sprawy: ZP/1/2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, ul. Solskiego 13, 52-401 Wrocław tel. (71) 7986932, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp15.wroclaw.pl. ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. pn.:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu.

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: link.
Zmiana SIWZ do pobrania: link.

Półkolonie 2018 zapisy

Zapisy na półkolonie (I i II turnus) zakończono.

Limit miejsc został wyczerpany.

Półkolonie 2018

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9
zaprasza dzieci z klas I- VII na
PÓŁKOLONIE

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Solskiego 13,

TURNUS I: 25.06. - 29.06.2018 r. TURNUS II: 02.07. - 06.07.2018 r.

KOSZT:125 zł. turnus z wyżywieniem ( śniadanie, obiad, woda,)

OPIEKA DLA DZIECI - OD 08.00 DO 16.00

W PROGRAMIE:
- zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe,
- wyjście do kina,
- wyjazd do aquaparku / 2-3 godz. /,
- kręgle (Skytower) / 2 godz./,
- lekcja muzealna – Muzeum Miejskie Wrocławia,
- zabawa na placu zabaw Kinderplaneta – Skytower /2- 3 godz. /
- Wyjście do Wioska Indiańska Pocahontas

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

ZAPISY I OPŁATY:
Karty kwalifikacyjne oraz pozostałe materiały ( regulamin, program, informacje praktyczne, upoważnienia do odbioru dzieci, zgoda na samodzielny powrót do domu są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp15.wroclaw.pl
Zapisy przyjmowane są od 11.06 - 22.06.2018 lub do wyczerpania miejsc.
O zakwalifikowaniu się dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
Przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie w sekretariacie SP 15:
wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej, podpisanego regulaminu półkolonii, potwierdzenia przelewu – opłaty za półkolonie w kwocie 125 zł. oświadczenie RODO, wypełnionego i podpisanego upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę inna niż rodzic/ prawny opiekun, lub zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.
Dzieci można zapisać na dwa turnusy, mogą Państwo zrobić jeden przelew, ale wydrukować potwierdzenie w dwóch egzemplarzach i podpiąć osobno do karty na I i II turnus. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

Opłata za półkolonie na konto 53 1020 5226 0000 6802 0418 8744
W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 15, numer/y turnusu (Jan Kowalski, półkolonie w SP 15, turnus I).

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
przez pracowników sekretariatu (w godzinach pracy sekretariatu)

Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie półkolonie.
RODO - informacja dla rodzica uczestnika półkolonii.
Półkolonia - informacje praktyczne.
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.
Upoważnienie odbioru dziecka, zgoda na samodzielny powrót.
Regulamin półkolonii.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi rest

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, ul. Solskiego 13, 52-401 Wrocław tel. (71) 7986932, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp15.wroclaw.pl. ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. pn.:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu.

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.


Ogłoszenie do pobrania: link.
SIWZ do pobrania: link.

OGŁOSZENIA