LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

AKTUALNOŚCI

"Miasto Pokoleń"

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu "Miasto Pokoleń" realizowanego w ramach tzw. edukacji do starości.

Celami niniejszego projektu są:

  • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi;
  • przeciwdziałanie przyjmowaniu przez dzieci i młodzież negatywnych stereotypów dotyczących starości; kształtowanie pozytywnego myślenia o starości innych, a w perspektywie czasu również o swojej;
  • uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszelkie przejawy dyskryminacji wobec seniorów z czasem uderzą w każdego z nas;
  • wskazywanie korzyści płynących z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
  • rozwijanie u dzieci i młodzieży przekonania, że pokolenie starszych osób ma w gruncie rzeczy podobne potrzeby jak i inne grupy wiekowe;
  • zwiększenie wrażliwości na potrzeby ściśle osób starszych;
  • rozwijanie kompetencji społecznych.

Czytaj więcej...

Sekretariat nieczynny

UWAGA RODZICE

Informujemy, że w związku ze szkoleniem w dniu 1 marca 2018:

SEKRETARIAT NIECZYNNY.

Dni otwarte

Dni otwarte 11 kwietnia 2018 o godzinie 17:00.

Serdecznie zapraszamy.

Promocja zdrowia

W latach 2015- 2017 Gimnazjum nr 40, a obecnie Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu realizował  program szkoły promującej zdrowie.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA