LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

AKTUALNOŚCI

TEATR NARRACJI - PAMIĘĆ RZECZY 2017

Zaproszenie dla chętnych, dużych i małych!
Do udziału w naszych działaniach zapraszamy Uczniów, Rodziców, Dziadków i wszystkich chętnych Oporowian

Naszą tożsamość określa miejsce naszego pochodzenia, dzieje naszej rodziny, osobiste doświadczenia i przekonania. Otaczające nas przedmioty także świadczą o nas samych. W odkrywaniu różnorodności i niepowtarzalności każdego człowieka poszukujemy historii, które można opowiedzieć językiem sztuki między innymi teatru.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie uczniów

Informacja o ubezpieczeniu została przekazana do przedstawicieli klas obecnych na zebraniu Rady Rodziców oraz na adresy skarbników klasowych. Warunki ubezpieczenia są identyczne, jak w roku poprzednim, natomiast obniżona została składka.
Podstawowa (przy SU 15.000) wynosi 32,70 zł/osobę.
Rozszerzona o wyczynowe uprawianie sportu (SU jw) - 42,30 zł/osobę.
Wpłat można dokonywać na konto RR lub gotówką w sekretariacie.
Konto Rady Rodziców PKO BP 92 1020 5242 0000 2102 0297 7338
Identycznie, jak w roku ubiegłym, konieczne będzie potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych), że zapoznali się z OWU - lista do podpisania na portierni lub w sekretariacie.

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU Plus.

Etyka / religia

MEN przypomina

lekcje religii (określonego wyznania) i etyki są zajęciami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Oświadczenia w sprawie udziału ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, istotne dla organizacji pracy szkoły, są dokumentami zawierającymi dane osobowe. Zatem informacje w nich zawarte mogą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Oświadczenie do pobrania.

Broszura MEN

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Ministerstwa Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny 2017/2018.

Broszura do pobrania tutaj.

OGŁOSZENIA