LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

AKTUALNOŚCI

WebQuest

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 metodą Webquest pracować będą klasy czwarte i piąte (w drugim dołączą klasy szóste i siódme). Uczniowie z klas V - VII mają już doświadczenie, pracowali bowiem w ten sposób w ubiegłym roku. Trzeba dodać, że byli bardzo zainteresowani i nadzwyczaj zaangażowani w wykonywanie przydzielonych zadań, a w konsekwencji efekty ich pracy były znakomite.

Czytaj więcej...

Projekt "Zapamiętane - Odkryte"

Szanowni Rodzice,

Nasza szkoła została zaproszona przez Towarzystwo Kultury Czynnej do projektu „Zapamiętane – Odkryte”, który będzie realizowany w listopadzie i grudniu dla uczniów w naszej szkole. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. Nawiązaliśmy też współpracę z Radą Osiedla Oporów. Wspólnie chcemy realizować działania integrujące nasze środowisko, a projekt ten doskonale wpisuje się w tą inicjatywę.

Czytaj więcej...

TEATR NARRACJI - PAMIĘĆ RZECZY 2017

Zaproszenie dla chętnych, dużych i małych!
Do udziału w naszych działaniach zapraszamy Uczniów, Rodziców, Dziadków i wszystkich chętnych Oporowian

Naszą tożsamość określa miejsce naszego pochodzenia, dzieje naszej rodziny, osobiste doświadczenia i przekonania. Otaczające nas przedmioty także świadczą o nas samych. W odkrywaniu różnorodności i niepowtarzalności każdego człowieka poszukujemy historii, które można opowiedzieć językiem sztuki między innymi teatru.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie uczniów

Informacja o ubezpieczeniu została przekazana do przedstawicieli klas obecnych na zebraniu Rady Rodziców oraz na adresy skarbników klasowych. Warunki ubezpieczenia są identyczne, jak w roku poprzednim, natomiast obniżona została składka.
Podstawowa (przy SU 15.000) wynosi 32,70 zł/osobę.
Rozszerzona o wyczynowe uprawianie sportu (SU jw) - 42,30 zł/osobę.
Wpłat można dokonywać na konto RR lub gotówką w sekretariacie.
Konto Rady Rodziców PKO BP 92 1020 5242 0000 2102 0297 7338
Identycznie, jak w roku ubiegłym, konieczne będzie potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych), że zapoznali się z OWU - lista do podpisania na portierni lub w sekretariacie.

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU Plus.

OGŁOSZENIA